RUTAKON 

OSAKASKUNTA


RUTAKON OSAKASKUNTA on Sonkajärven kunnassa Rutakon kylässä sijaitsevan yhteisen vesialueen osakaskunta, kiinteistötunnus on 762-876-2-0 ja kotipaikka Sonkajärven kunta.

Osakaskunnan yhteinen vesialue sijaitsee seuraavissa vesistöissä ja vesistön osissa: Sonkajärvi, Luomanen, Päsmäri, Harvanjärvi, Iso-Paasonen, Petäjäjärvi, Väärä, Matkusjoki ja muut alueella olevat pienemmät järvet, joet ja lammet. 

Vesialue on pinta-alaltaan 1066 hehtaaria.

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (286/82) tarkoitettuna kalastuskuntana.